Hva?

Unge musikere i alderen 13-18 år har siden våren 2013 arbeidet med BiLYD-verksteder og konserter .

BiLyd er et resultat av utforskende prosesser i skjæringspunktet mellom auditive og visuelle uttrykksformer,
der ungdom samarbeider med profesjonelle utøvere.

BiLYD – dynamiske kunstproduksjon for unge musikere

BiLyd er en arena for kunstproduksjon der unge musikere blir gitt kompositoriske utfordringer i skjæringspunktet mellom klassisk formidlingstradisjon, teknologi, lydbearbeiding og andre kunstuttrykk i samarbeid med profesjonelle kunstnere.
I utforskende prosesser utvikles forståelse for det å delta i kunstneriske prosesser, og derigjennom utvikle en egen stemme – et eget kunstnerskap. Til nå er det produsert til sammen 10 BiLYD-verksteder og konserter på Oscarsborg, i Bærum kulturhus og i Sandefjord.

Materialet utvikles improvisatorisk med utgangspunkt i komposisjoner, bilder, egne refleksjoner og lydesamling i nærmiljøet med fokus på det som befinner seg «ved siden av»/det som spiller en «Bi-rolle» (BiLyd) i forhold til musikerrollen.  En viktig del av det kompositoriske arbeidet er å utvide instrumenters klangmuligheter ved hjelp computere og sanntids elektroniske effekter.

BiLyd-metoden

BiLyd er en utforskende produksjonsprosess der ungdom samarbeider med profesjonelle utøvere og pedagoger. En viktig forutsetning er at alle møter med «blanke ark».
Med utgangspunkt i ungdommenes komposisjoner, bilder, tekster og refleksjoner, utvikles gradvis materialet gjennom ulike improvisatoriske prosesser der musikken kombineres med visuelle ideer og tekst. Det jobbes blant annet med lydsamling, filming og fotografering i nærmiljøet. Fokus er det som befinner seg «ved siden av», som spiller en «bi-rolle» (BiLyd).

Det å la ungdommene jobbe med noe mer enn sitt eget instrument i kreative prosesser, gir dem et annet erfaringsgrunnlag og de utvikler nye «språk» og uttrykksmåter. En annen viktig del av det kompositoriske arbeidet er å få erfaring i å utvide instrumenters klangmuligheter ved hjelp computere og sanntids elektroniske effekter.

Mot, åpenhet, gode samarbeidsevner og nok tid til å utforske, er forutsetninger for å lykkes. BiLyd handler derfor om langsomme verkstedperioder og mange møter med elevene. Modning og refleksjon er nødvendig for å komme videre. Å reise bort noen dager sammen, betyr mye. Derfor tar produksjonsprosessen flere måneder, og resultatet blir oppsiktsvekkende godt.

Hvorfor BiLyd?

Det eksisterer et kunstig skille mellom det skapende og utøvende i dagens musikkundervisning.
Det er noen «mørke hull» mellom kulturskolens øving og ferdighetstrening og de forventninger som knyttes til utøveren som kunstner i profesjonsutdanninger. Det er viktig å utfordre den skapende delen av musikerrollen tidlig nok. BiLyd gjør det.

Elevers tilbakemelding

Det er mange unge musikere som spør etter flere BiLYD prosjekter. Metoden i arbeidet med BiLyd var ny for deltagerne og en utfordring i forhold til den tradisjonelle undervisningen de var vant med. Men de opplevde at selvtilliten vokste og at de ble bedre utøvere som en følge av arbeidsprosessen.

Dette skaper synergier som er viktige når en skal formidle kunst gjennom å spille eller danse. Møter i dette spenningsfeltet gjør noe med de unge.

«Plutselig opplevde jeg at jeg kunne noe mer enn det jeg trodde jeg kunne»

«BiLyd-Teamet»

Grete Helle Rasmussen:
Pianist, førsteamanuensis og seksjonsleder for Instrumentallærerutdanningen ved Barratt Due musikkinstitutt, pianolærer, produsent og ideskaper.

Bjarne Kvinnsland:
Komponist, musiker og lydkunstner. Han har i flere år jobbet i samarbeidsformer som utforsker ny teknologi, og har gjennom dette opparbeidet seg en spisskompetanse innen kunstrelatert ny teknologi.
Bjarne Kvinnsland har i mange år arbeidet med ungdom på Steilene med prosjektet «Kunstfyret» og er nå også aktiv i miljøet som vitaliserer Oscarsborg.

Leif Haglund:
Kunstner, scenograf, grafisk formgiver og webdesigner.

Kyrre Texnæs:
Danser og koreograf. Han har lang erfaring i å jobbe med musikere, og kunnskap om hvordan vi beveger oss som enkeltmennesker og grupper.

Trygve Seim
Saksofonist og komponist, kjent for sine platutgivelser på ECM, og har en en helt unik påvirkning gjennom sin tilstedeværelse på unge musikere.

 

Ta gjerne kontakt for mer informasjon!