Sandvika Stasjon – Konsertforestillning

Konsertforestilling Bærum Kulturhus, Store sal

Tirsdag 26. mars 2019

kl. 19.30

Pris: 50kr/250kr baerumkulturhus.no

BiLyd presenterer i år SANDVIKA STASJON.

Et nytt scenisk verk der unge musikere og dansere i fellesskap bearbeider og omskaper temaer knyttet til egen samtid.

I samarbeid med

Kyrre Texsnæs (bevegelse),

Leif Haglund (bilder og scenografi),

Bjarne Kvinnsland (lydkunst)

og Grete Helle Rasmussen (produsent).