Unge musikere i alderen 13-18 år har siden våren 2013 arbeidet med konsertforestillingen BiLyd. BiLyd er et resultat av utforskende prosesser i skjæringspunktet mellom auditive og visuelle uttrykksformer, der ungdom samarbeider med profesjonelle utøvere.

2013-10-13fot

Materialet utvikles improvisatorisk med utgangspunkt i komposisjoner, bilder, egne refleksjoner og lydesamling i nærmiljøet med fokus på det som befinner seg «ved siden av»/det som spiller en «Bi-rolle» (BiLyd) i forhold til musikerrollen.  En viktig del av det kompositoriske arbeidet er å utvide instrumenters klangmuligheter ved hjelp computere og sanntids elektroniske effekter.