På denne nettsiden kan du følge arbeidet med BiLyds produksjoner.

BiLyd, en utforskende produksjonsprosess i skjæringspunktet mellom auditive og visuelle uttrykksformer, der ungdom samarbeider med profesjonelle utøvere.

En kombinasjon av  musikk, visuell kunst, lydkunst, komposisjoner, dans, improvisasjon, video og design.

BiLyd er i stadig utvikling og forandring.

Artikler