BiLyd, en utforskende produksjonsprosess i skjæringspunktet mellom auditive og visuelle uttrykksformer, der ungdom samarbeider med profesjonelle utøvere.

På denne nettsiden kan du følge arbeidet med BiLyds produksjoner. BiLyd er i stadig utvikling og forandring.


BOIMG_2564